balootdata.com

این مجموعه نتیجه سال های طولانی تجربه، تخصص و ایده ی افرادی است که با فضای تبلیغات و بازار یابی حضوری، تلفنی، فروش اینترنتی و ..  به خصوص در زمینه بانک اطلاعات بوده اند و تمامی تلاش آنها رسیدن به مهارت های لازم برای بهبود کیفیت، خدمات و عملکردهای لازم برای سرویس دهی بهتر به مشتریان بوده است و در این راه برای جذب و راضی نگه داشتن مشتریان جدید و قدیمی خود از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند.